12 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Eucharystia uczy nas ofiarować samych siebie za pośrednictwem Chrystusa (KL 48)

19/06/22
Ideą naczelną dzisiejszej liturgii słowa warto uczynić odkrywanie prawdy o Chrystusie. Jest to proces, który w życiu uczniów Pańskich nie kończy się nigdy. Tajemnica Mesjasza, którym jest Pan, odkrywana jest przed nami przez Boga jedynie w takim stopniu, w jaki się do tego przyczynimy, dzięki naszej determinacji, pilności i wytrwałości wynikających z naszej wiary i miłości.
Proces odkrywania prawdy o Jezusie z Nazaretu jest mozolny i niepozbawiony pułapek. Trzeba zatem samodyscypliny i odpowiedniego stopnia pokory. Dziś mamy możliwość ponownie uświadomić sobie, iż odpowiedź na pytanie: „kim jest (dla mnie) Jezus Chrystus?” domaga się odpowiedzi ciągle nowej, pełniejszej, dojrzalszej, konkretniejszej. Jeśli bowiem odpowiedź na to fundamentalne pytanie byłaby ciągle taka sama, oznaczałoby to, iż
utknęliśmy w miejscu, czyli w rozumieniu Tajemnicy Chrystusa nie tylko nie postępujemy do przodu, lecz nawet zaczęliśmy się cofać! (…)
Homilista powinien postarać się o to, aby pytanie Pana: „A wy za kogo mnie uważacie?” zabrzmiało bardzo mocno i zmusiło słuchaczy słowa Bożego do dania szczerej odpowiedzi.
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022