Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł
12 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Eucharystia uczy nas ofiarować samych siebie za pośrednictwem Chrystusa (KL 48)

19/06/22
Ideą naczelną dzisiejszej liturgii słowa warto uczynić odkrywanie prawdy o Chrystusie. Jest to proces, który w życiu uczniów Pańskich nie kończy się nigdy. Tajemnica Mesjasza, którym jest Pan, odkrywana jest przed nami przez Boga jedynie w takim stopniu, w jaki się do tego przyczynimy, dzięki naszej determinacji, pilności i wytrwałości wynikających z naszej wiary i miłości.
Proces odkrywania prawdy o Jezusie z Nazaretu jest mozolny i niepozbawiony pułapek. Trzeba zatem samodyscypliny i odpowiedniego stopnia pokory. Dziś mamy możliwość ponownie uświadomić sobie, iż odpowiedź na pytanie: „kim jest (dla mnie) Jezus Chrystus?” domaga się odpowiedzi ciągle nowej, pełniejszej, dojrzalszej, konkretniejszej. Jeśli bowiem odpowiedź na to fundamentalne pytanie byłaby ciągle taka sama, oznaczałoby to, iż
utknęliśmy w miejscu, czyli w rozumieniu Tajemnicy Chrystusa nie tylko nie postępujemy do przodu, lecz nawet zaczęliśmy się cofać! (…)
Homilista powinien postarać się o to, aby pytanie Pana: „A wy za kogo mnie uważacie?” zabrzmiało bardzo mocno i zmusiło słuchaczy słowa Bożego do dania szczerej odpowiedzi.
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022