13 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Decyzja

26/06/22 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Przed swoją męką i śmiercią Jezus idzie ze swymi uczniami do Jerozolimy. W miasteczku samarytańskim nie przyjmują ich, ponieważ zdążali do Jerozolimy. Staje się tak, ponieważ między Samarytanami a Żydami są złe relacje. W tym momencie Jakub i Jan chcą ukarać to miasteczko, ale Jezus surowo im tego zabrania. Po tym fragmencie Ewangelia dnia przytacza spotkania Jezusa z trzema osobami, które zostały obdarzone powołaniem, czyli jednoznacznym pójściem za Chrystusem.