13 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Jesteśmy wezwani, aby żyć wiarą, wyznawać ją i odważnie świadczyć o niej (KKK 1816)

26/06/22
Liturgia słowa umożliwia nam dziś rozważenie postawy, którą bez wątpienia symbolizują słowa: „na pełnych żaglach”. Odnoszą nas one do sposobu prowadzenia żaglowca przez sternika w taki sposób, by siła wiatru była wykorzystana możliwie najpełniej. Towarzyszy temu zazwyczaj niemałe ryzyko. Wyrażenie „na pełnych żaglach” symbolizuje umiejętność wykorzystywania w pełni szansy, która się nadarza.
Obraz ten odsyła nas do nauczania św. Augustyna, który do żaglowca płynącego na pełnych żaglach porównywał życie według Ducha. Jeśli zatem człowiek pozwoli prowadzić się Duchowi Świętemu, otwierając się coraz doskonałej na Jego natchnienia, będzie w stanie wykorzystywać nadarzające się okazje do tego, by pomnażać dobro. Będzie to możliwe dzięki owocom Ducha Świętego objawiającym się w nim ku pożytkowi wszystkich. Pamiętamy, że chodzi tu o miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie.
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.