13 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Pójdź za Mną

26/06/22
Pojawiający się przed człowiekiem imperatyw, nakazujący mu radykalne przyjęcie powołania, naturalnie może być doświadczeniem pełnym radości, jak i obaw. «Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą» – te słowa słyszymy z ust Eliasza, który doświadczył gestu Elizeusza podczas gdy zajęty był pracą w polu. Pozostawienie tej pracy, ale również majątku i rodziny, po to by pójść w nieznane, było tak naprawdę czynem heroicznym.