3 niedziela wielkanocna
Sugestie programowe

Iść z Ewangelią do najdalszych zakątków współczesności, by głosić i czynić dobro wszystkim napotkanym (KKK 996)

01/05/22
Bóg przez chrzest uczynił nas swoimi przybranymi dziećmi. Dzięki przyjęciu sakramentu chrztu świętego możemy cieszyć się z obietnicy naszego zmartwychwstania i z ufnością go oczekiwać (kolekta). Okres wielkanocny, a szczególnie jego niedziele, jest dobrą okazją do przypomnienia tej prawdy.
W homilii można zwrócić uwagę, że każdy dzień Pański powinien być okazją do przypominania sobie o łasce chrztu świętego. Liturgicznie wyraża to również akt pokutny w formie pokropienia wodą świeconą (Dies Domini, 25). Łaskę otrzymaną na chrzcie umacnia w nas Eucharystia. Chrystus zaprasza nas, tak jak uczniów nad Jeziorem Tyberiadzkim: „Chodźcie, posilcie się”. Bierze chleb, który stał się Jego Ciałem, i daje nam jako pokarm dający życie wiecznie (antyfona na Komunię, modlitwa po Komunii).
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.