3 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Źródło siły i dynamizmu

01/05/22 ks. Arkadiusz Ksycki
Opowiadania ewangeliczne relacjonujące losy Jezusa i Apostołów po zmartwychwstaniu to w głównej mierze opisy spotkań ze Zmartwychwstałym. Chrystus bowiem nie zmartwychwstał sam dla siebie, ale dla nas. On pragnie swoich apostołów, jak i wszystkich nas – apostołów współczesnych czasów – włączyć w swoje zmartwychwstanie.