4 niedziela wielkanocna
Sugestie programowe

Kościół jest Bożą owczarnią, której bramą i pasterzem jest Syn Boży (KKK 754)

08/05/22
Chrystus jako Dobry Pasterz jest treścią liturgii czwartej niedzieli wielkanocnej. Kościół jest bowiem Bożą owczarnią, której bramą i pasterzem jest Syn Boży (KKK 754). Liturgia ukazuje nam relację między Nim a owcami. Zbawiciel jest Zwycięskim Pasterzem, który przez swoje Misterium Paschalne prowadzi je do niebieskich radości (kolekta), daje im życie wieczne. Chrystus tak umiłował swoje owce, że oddał za nie swoje życie (antyfona na Komunię). Ofiara Zbawiciela uobecnia się w Eucharystii. Dlatego uczestnicząc w niej, możemy otrzymać łaskę odkupienia, która stanie się dla nas źródłem wiecznej radości (modlitwa nad darami).
Umocnieni kolejnym spotkaniem ze zmartwychwstałym Panem katolicy doświadczają dzięki słowu Bożemu łaski szczególnego wybrania. Uświadamiają sobie, że najczęściej byli powoływani spośród pogan, których są potomkami. Poczucie tej jedności losu z innymi ochrzczonymi dostarcza im duchowej radości płynącej ze słuchania głosu Dobrego Pasterza. Wciąż uczą się ten głos wychwytywać pośród głosów pasterzy fałszywych.
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.