4 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Otrzymujemy moc Ducha

08/05/22 Dariusz Piórkowski SJ
Jezus postrzega swoich uczniów jako dar Ojca. To niesamowite. Czyni to zresztą wielokrotnie w tej Ewangelii, zwłaszcza w modlitwie do Ojca w 17. rozdziale. Dostrzega w uczniach dar Ojca, o których ma się troszczyć. Nie porównuje ich do poddanych, lecz do przyjaciół. W świetle zmartwychwstania, które zapoczątkowało „nowe stworzenie”, „nowy świat” jesteśmy darem Ojca dla Syna, a więc kimś cennym. Nie daje się drugiemu w darze byle czego. W ten sposób Ojciec spogląda na uczniów swego Syna.