Polecamy

5 niedziela wielkanocna

Sugestie programowe
15/05/22
Jezus ustanawia nowe ewangeliczne prawo. Mamy miłować się wzajemnie tak, jak On nas umiłował (KKK 1970). Możemy to prawo wypełnić jedynie we współpracy z łaską, jaką otrzymaliśmy na chrzcie świętym (kolekta). Każda Eucharystia pomaga nam rozwijać tę łaskę i przyczynia się do wzrostu naszej miłości (modlitwa po Komunii).
Sugestie słuchacza
15/05/22 Sławomir Zatwardnicki
Jezus zostawia uczniów, bo, przynajmniej na razie, nie mogą pójść tam, gdzie On idzie. Wydawać się może, że Bóg działa tutaj wbrew podwórkowej mądrości: „kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera”. Podarował się „dzieciom” stając człowiekiem, a teraz mieliby znów zostać sierotami? Myślę, że wielu współczesnych doświadcza czegoś w rodzaju osamotnienia czy wręcz porzucenia przez Boga. Czy rzeczywiście jesteśmy pozostawieni samym sobie, a sytuacja wróciła do stanu sprzed Wcielenia?
Homilia do dorosłych
15/05/22 ks. Szymon Bajon
O ile w uroczystym świętowaniu, a tym bardziej w przygotowywaniu się do tego świętowania, nie ma nic złego, o tyle pewne niebezpieczeństwo wiąże się z przeżywaniem dni „poświątecznych”. Gdy już bowiem święta przeminą, przeminąć może niestety także nasza gorliwość. Łatwo rezygnujemy wtedy z wyrzeczeń i duchowych ćwiczeń, które wzmacniały nas w Wielkim Poście, a i pobożne uniesienia wielkanocne – jak każde, nawet najwznioślejsze uczucia – z czasem słabną. Nie pomaga nam też codzienność, wymagająca powrotu do zwyczajnych, aczkolwiek absorbujących nas obowiązków.
Homilia do dorosłych
15/05/22 ks. Marcin Modrzyński
Chrystus, który wiedząc jaką cenę przyjdzie mu zapłacić, w obliczu nadchodzących trudności, które będzie przeżywał mówi o tym, że został otoczony chwałą. Jak to możliwe tak zareagować wobec zdrady? W jaki sposób mówić o Bożej chwale, podczas gdy ziemskie relacje niszczone są przez zdradę? Jak oderwać się od wyłącznie ludzkiego myślenia, które jest skoncentrowane na złu, żeby dostrzec Bożą perspektywę?
Homilia do młodzieży
15/05/22 ks. Piotr Wojnar
Dorośli uczą się, że jeśli mówią komuś, co ma robić, kończy się to awanturą. Dlatego przestają mówić „idź sobie”. Zamiast tego powiedzą „odchodzę”, „nie chcę więcej być z tobą”. Unikają takich słów, i mówią je rzadko. Ale kiedy już to powiedzą, jest trochę jakby ktoś umarł. Tego co się popsuło, trudno naprawić.
Homilia do dzieci
15/05/22 Danuta Szelejewska
Miłość jest wartością posiadającą szczególne znaczenie. Ponieważ nie da się bez niej godziwie żyć, wszyscy o niej marzą i jej poszukują. O miłości opowiadają romantyczne wiersze oraz rzewne ballady, a ci, którzy ją posiedli, wzajemnie się rozumieją, potrafią o siebie dbać i wzmacniać wewnętrzne więzi. Na moc miłości wskazał również Pan Jezus, nie bez powodu wypowiadając usłyszane w dzisiejszej Ewangelii piękne słowa: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie” (J 13, 34).