5 niedziela wielkanocna
Sugestie słuchacza

Dzieci-sieroty?

15/05/22 Sławomir Zatwardnicki
Jezus zostawia uczniów, bo, przynajmniej na razie, nie mogą pójść tam, gdzie On idzie. Wydawać się może, że Bóg działa tutaj wbrew podwórkowej mądrości: „kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera”. Podarował się „dzieciom” stając człowiekiem, a teraz mieliby znów zostać sierotami? Myślę, że wielu współczesnych doświadcza czegoś w rodzaju osamotnienia czy wręcz porzucenia przez Boga. Czy rzeczywiście jesteśmy pozostawieni samym sobie, a sytuacja wróciła do stanu sprzed Wcielenia?