5 niedziela wielkanocna
Sugestie programowe

Eucharystia pomaga nam rozwijać łaskę chrztu świętego i przyczynia się do wzrostu naszej miłości (modlitwa po Komunii)

15/05/22
Jezus ustanawia nowe ewangeliczne prawo. Mamy miłować się wzajemnie tak, jak On nas umiłował (KKK 1970). Możemy to prawo wypełnić jedynie we współpracy z łaską, jaką otrzymaliśmy na chrzcie świętym (kolekta). Każda Eucharystia pomaga nam rozwijać tę łaskę i przyczynia się do wzrostu naszej miłości (modlitwa po Komunii).
Musimy tylko sami dołączyć nasze ofiary do Ofiary Chrystusa (modlitwa nad darami). W homilii należy podkreślić, że niedzielna Eucharystia powinna być dla nas szkołą wzajemnej miłości. Winna wzbudzić „falę miłosierdzia”, która ma przenikać całe nasze życie i przejawiać się w konkretnych czynach miłości. W ten sposób każda niedziela stanie się dniem naszej solidarności z bliźnimi (Dies Domini, 69, 72).
Umocniony spotkaniem z Bogiem miłości katolik, z podarowaną mu w sakramentach łaską mądrości, wyjaśnia innym ten paradoks Bożego królestwa, Jego chwały i potęgi na wieki (obrzędy Komunii). Tej chwały i potęgi nie mierzy się w ilości bogactw doczesnych i militarnych możliwości, ale w pokorze cierpliwego działania przez wieki, nie siłą i przemocą, ale miłością i prawdą.
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022