Polecamy
Różaniec z Prymasem Tysiąclecia kard. Stefanem Wyszyńskim
ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
6,00 zł 5,10 zł

6 niedziela wielkanocna

Sugestie programowe
22/05/22
Eucharystia jest dla nas prawdziwą antycypacją eschatologicznej uczty, zapowiadanej przez proroków, sprawowanej w Niebieskim Jeruzalem (SC 31)
Sugestie słuchacza
22/05/22 Weronika Kurosz
Być może wciąż zbyt mało mówimy w Kościele o Duchu Świętym? Zbyt mało ufamy Jego obecności? Po odejściu Chrystusa to na Jego działanie powinniśmy się otworzyć. Strach, niepewność, poczucie porażki prawdopodobnie wynika z tego, iż nie do końca wierzymy, że poprzez Ducha Świętego Bóg jest z nami w sposób intymny i osobisty. Wymyka się to naszym ludzkim wyobrażeniom. W poczuciu opuszczenia wzrok mamy utkwiony w Górę skąd ma ponownie przyjść Syn Boży.
Homilia do dorosłych
22/05/22 o. Marcin Wrzos OMI
Apostołowie po spotkaniu w Jerozolimie wysłali Barnabę i Pawła z informacją do Antiochii, że nie są zobowiązani do przyjęcia zwyczajów żydowskich, a mają powstrzymywać się jedynie od składania ofiar bożkom, rozlewu krwi, duszonego mięsa i od nierządu. Tym, co dało jedność było otwarcie na Ducha Świętego. To działa i dziś. Jeśli chcemy być chrześcijanami, ludźmi jedności oraz pokoju, sami z siebie nie damy rady. Potrzebny jest Bóg.
Homilia do dorosłych
22/05/22 ks. Marek Piedziewicz
Słowo Boże ukazuje dziś trudność, z jaką zmierzył się młody, wręcz raczkujący Kościół. Dotyczyła ona zobowiązań nakładanych na pogan, którzy przyjmowali Chrystusa. Jako że Apostołowie byli Żydami i chrześcijaństwo wyrosło z judaizmu wydawało się, że przyjęcie Jezusa oznacza wejście w zobowiązania wynikające z religii Żydów. Tymczasem Apostołowie zupełnie inaczej rozeznali tę kwestię. Usłyszeliśmy więc o wydarzeniu określanym mianem Soboru Jerozolimskiego. To pierwszy przypadek, kiedy odpowiedzialni za Kościół podejmują wiążącą decyzję wobec konkretnego zagadnienia. Jest ona prosta: wiara w Jezusa nie oznacza przyjęcia judaizmu; zobowiązuje natomiast do zerwania z niektórymi obyczajami pogańskimi.
Homilia do młodzieży
22/05/22 ks. Piotr Śliżewski
Przytaczany podczas dzisiejszej liturgii fragment Ewangelii wg św. Jana jest wypowiedziany w bardzo emocjonalnych okolicznościach. Podczas ostatniej wieczerzy, w trakcie mowy pożegnalnej, Jezus mówi apostołom o bardzo ciekawym sposobie „na życie” z Trójcą Świętą. Niby nic wielkiego, same oczywistości, a jednak kryje się w tym coś szczególnego: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy”.
Homilia do dzieci
22/05/22 ks. Andrzej Muńko
Tłumaczymy dzieciom, że Pan Jezus, w dzisiejszym Słowie, zwraca się do osób, które Go kochają, bo ma dla nich specjalny prezent. Tym specjalnym prezentem jest Jego nauczanie, które poznajemy podczas naszego życia np. czytając Ewangelię. Tłumaczymy dzieciom, że nie zawsze rozumiemy ten Boży prezent i dlatego potrzebny nam jest Duch Święty, który nam wszystko wytłumaczy jeśli będziemy Go uważnie słuchać.