6 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

By być przekonującym narzędziem pokoju

22/05/22 o. Marcin Wrzos OMI
Apostołowie po spotkaniu w Jerozolimie wysłali Barnabę i Pawła z informacją do Antiochii, że nie są zobowiązani do przyjęcia zwyczajów żydowskich, a mają powstrzymywać się jedynie od składania ofiar bożkom, rozlewu krwi, duszonego mięsa i od nierządu. Tym, co dało jedność było otwarcie na Ducha Świętego. To działa i dziś. Jeśli chcemy być chrześcijanami, ludźmi jedności oraz pokoju, sami z siebie nie damy rady. Potrzebny jest Bóg.