6 niedziela wielkanocna
Sugestie programowe

Eucharystia jest dla nas prawdziwą antycypacją eschatologicznej uczty...

22/05/22
Eucharystia jest dla nas prawdziwą antycypacją eschatologicznej uczty, zapowiadanej przez proroków, sprawowanej w Niebieskim Jeruzalem (SC 31)
Liturgia, którą sprawujemy na ziemi, daje nam już przedsmak uczestnictwa w liturgii niebiańskiej (KKK 1090). Szczególnie Eucharystia jest już dla nas prawdziwą antycypacją tej eschatologicznej uczty, zapowiadanej przez proroków, sprawowanej w Niebieskim Jeruzalem (SC 31). W homilii warto zwrócić uwagę na to, że ponieważ dzień Pański jest szczególną pamiątką zmartwychwstania Pana, dlatego głębiej wyraża też nasze oczekiwanie na powrót Chrystusa. Gromadząc się na niedzielnej Eucharystii, kształtujemy w sobie postawę oczekiwania na to ostateczne spotkanie (Dies Domini, 37).
Duch Święty umożliwia ludowi Bożemu zawsze żywy wgląd w słowa Jezusa i odnoszenie ich do aktualnych spraw współczesnych Kościoła i świata. Przestrzeń liturgii jest miejscem modlitwy w tej intencji. Temu rozeznawaniu spraw świata w świetle Ewangelii i wstawiennictwu za ludzkość towarzyszy perspektywa wieczności, a liturgia ziemska daje nam przedsmak liturgii niebieskiej (KKK 1090). Chrześcijańskie świątynie swoją sakralną przestrzenią, często smukłą i strzelistą, wskazują kierunek owego Miasta Świętego, Jeruzalem zstępującego z nieba od Boga (Ap 21, 10).
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.