6 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Głos Kościoła

22/05/22 ks. Marek Piedziewicz
Słowo Boże ukazuje dziś trudność, z jaką zmierzył się młody, wręcz raczkujący Kościół. Dotyczyła ona zobowiązań nakładanych na pogan, którzy przyjmowali Chrystusa. Jako że Apostołowie byli Żydami i chrześcijaństwo wyrosło z judaizmu wydawało się, że przyjęcie Jezusa oznacza wejście w zobowiązania wynikające z religii Żydów. Tymczasem Apostołowie zupełnie inaczej rozeznali tę kwestię. Usłyszeliśmy więc o wydarzeniu określanym mianem Soboru Jerozolimskiego. To pierwszy przypadek, kiedy odpowiedzialni za Kościół podejmują wiążącą decyzję wobec konkretnego zagadnienia. Jest ona prosta: wiara w Jezusa nie oznacza przyjęcia judaizmu; zobowiązuje natomiast do zerwania z niektórymi obyczajami pogańskimi.