Boże Ciało
Sugestie programowe

Poprzez udział w Eucharystii otrzymujemy owoce odkupienia, które przyniósł nam Chrystus (kolekta)

16/06/22
Uczestnicy Eucharystii wychodzą w tym dniu do świata nie tylko ze słowem i czynami miłości, ale z samym Chrystusem Panem, realnie obecnym w Najświętszym Sakramencie. Pragną w ten sposób podzielić się tym, co dla nich najcenniejsze – źródłem i szczytem ich życia, najważniejszym celem, do którego zmierzają, i całym duchowym dobrem Kościoła (KKK 1324).
Wychodzą do świata razem jako wspólnota wierzących, ponieważ Eucharystia urzeczywistnia ich jedność z Bogiem i między sobą (KKK 1325). Wędrują z Jezusem ulicami swoich miejscowości, by objawić się jako pielgrzymujący „wąską
drogą krzyża” lud Boży, który zmierza do niebieskiej uczty i stołu królestwa (KKK 1344). Liturgii tej uroczystości towarzyszy wieloraka biel: alby posługujących, ornaty kapłanów, nakrycia ołtarzy stacyjnych, stroje dzieci pierwszokomunijnych. Biel ta jest symbolem ogłaszającym biel świętej i milczącej Hostii, czystość i piękno Chrystusa.
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
 
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.