Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł

Trójcy Przenajświętszej

Sugestie programowe
12/06/22
Doczesną, konkretną i namacalną szkołą jedności jest małżeństwo i rodzina. „Małżeństwo jest ikoną miłości Boga do nas. Również Bóg jest bowiem komunią: trzy Osoby – Ojciec, Syn i Duch Święty – żyją od zawsze i na zawsze w doskonałej jedności. (…) Bóg tworzy z dwojga małżonków jedną egzystencję” (AL 121). Jedność ta nie zmusza jednak do jednakowości, ale z wnętrza Trójcy łączy różnorodności.
Sugestie słuchacza
12/06/22 Michał Piotr Gniadek
Jezus zapowiada, że to nie na skutek naszych wysiłków czy osiągnięcia określonego poziomu dojrzałości będziemy w stanie rozpoznać, przyjąć, a następnie pomnażać owoce łaski. To Ten, który ma dopiero nadejść – Duch Prawdy – stanie się naszym przewodnikiem. On „nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe”. Czy to dla nas oznacza nie tylko moc płynącą z wiary i nadziei, ale powszechniejszy dar prorokowania, wgląd w wydarzenia, które dopiero mają nadejść?
Homilia do dorosłych
12/06/22 ks. Paweł Wygralak
Bóg Ojciec objawia się nam jako Ten, który stworzył cały świat, ale też Ten który, mimo upadku człowieka, w ogromie swej miłości wielokrotne zawierał przymierze z człowiekiem. Najpełniejszym wyrazem Jego miłości do człowieka było posłanie Swego Syna. Wskazał na to jednoznacznie sam Chrystus w rozmowie z Nikodemem: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3, 16–17).
Homilia do dorosłych
12/06/22 ks. Hubert Kowalewski CM
Jezus nie zataja przed uczniami prawdy o sobie, o świecie, o przyszłości, ale wie, że na ten moment nie są oni w stanie tego zrozumieć. Daje więc im słowo, że po przyjściu Ducha Świętego wszystko stanie się dla nich jasne. Ich zadaniem było oczekiwać spełnienia się tej obietnicy. Dalszą historię znamy bardzo dobrze – po zesłaniu Ducha Świętego apostołowie z wielką odwagą i zapałem głosili „wielkie dzieła Boże” (Dz 2, 11) na całym świecie.
Homilia do młodzieży
12/06/22 s. Urszula Kłusek SAC
Można a nawet trzeba zapytać dlaczego św. Faustyna pisząc o Trójcy Świętej pisze o szczęściu. Zarówno szczęściu wewnątrz Trójcy Świętej jak i szczęściu człowieka i całego stworzenia. Odpowiedź jest w gruncie rzeczy prosta i paradoksalnie właśnie dlatego trudna do przyjęcia i zrozumienia. Najpierw odnieśmy się do ludzkiego doświadczenia. Kiedyś na pytanie: Co czyni człowieka szczęśliwym?
Homilia do dzieci
12/06/22 ks. Tomasz Rogoziński
Słowo „tajemnica” zawsze budzi emocje i zaciekawienie. Zapewne dlatego wielu świętych próbowało rozwiązać tajemnicę Trójcy. Słowo tajemnica mówi nam, że czegoś doświadczamy, to jest, istnieje, ale nie potrafimy do końca opowiedzieć o tym słowami. Tak jest np. z miłością. Doświadczamy miłości naszych rodziców, wiemy, że nas bardzo kochają i gdybyśmy chcieli wyjaśnić samo słowo miłość, to byłoby to trudne.