Trójcy Przenajświętszej
Sugestie słuchacza

Usłyszeć głos Ducha Prawdy

12/06/22 Michał Piotr Gniadek
Jezus zapowiada, że to nie na skutek naszych wysiłków czy osiągnięcia określonego poziomu dojrzałości będziemy w stanie rozpoznać, przyjąć, a następnie pomnażać owoce łaski. To Ten, który ma dopiero nadejść – Duch Prawdy – stanie się naszym przewodnikiem. On „nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe”. Czy to dla nas oznacza nie tylko moc płynącą z wiary i nadziei, ale powszechniejszy dar prorokowania, wgląd w wydarzenia, które dopiero mają nadejść?