Polecamy

Wniebowstąpienie Pańskie

Sugestie programowe
29/05/22
Wniebowstąpienie Chrystusa, które celebrujemy, jest dla nas źródłem nadziei, że pewnego dnia będziemy z Nim na wieki (KKK 666). Zbawiciel jako nasz pośrednik wyniósł do chwały nieba zjednoczoną ze sobą ludzką naturę (wspomnienie tajemnicy dnia z III ME).
Sugestie słuchacza
29/05/22
W ciągu minionych dwóch lat, trudnych nie tylko z powodu pandemii, wielu ludzi zniknęło ze świątyń. Przetrwali najbardziej gorliwi i najwierniejsi. Z wolna wracają ci, którzy na nowo zatęsknili za sakramentami i bliskością Boga. Oni potrzebują i oczekują przede wszystkim umocnienia, nadziei i nowego światła, aby mogli uwierzyć w to, że nie tylko nieliczni, lecz wszyscy jesteśmy posłani, by dawać świadectwo o Chrystusie.
Homilia do dorosłych
29/05/22
Wniebowstąpienie Chrystusa, które celebrujemy w dzisiejszej uroczystości, jest także dla nas źródłem nadziei, że pewnego dnia i my będziemy z Nim na wieki. Nie jest to tylko wskazanie, ale i zaproszenie do podążania za Chrystusem – Głową. Ponadto, dni następujące po Wniebowstąpieniu Pańskim – w Dziejach Apostolskich i w liturgii – przygotowują wiernych na przyjęcie Ducha Świętego, pierwszego i największego daru, posłanego nam przez Chrystusa od tronu Ojca. Ten dar jest nieodzowny dla funkcjonowanie Ciała Chrystusowego, którym jest Kościół.
Homilia do dorosłych
29/05/22 ks. Franciszek Zawadzki
Musimy więc i patrzeć w niebo, i twardo, z miłością, stąpać po ziemi. Tego uczy nas Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego. Do tego wzywa nas dziś Pan. Do łączenia wymiaru niebiańskiego z doczesnym jest wezwany każdy z nas. A nie jest to zadanie łatwe. Często sami może doświadczamy tego, że troski doczesnego świata – ważne przecież i nawet wynikające z miłości siebie i bliźniego – tak nas pochłaniają, że brak nam już czasu na modlitwę, refleksję, ciszę, liturgię...
Homilia do młodzieży
29/05/22 ks. Maciej Przybylak
Niebo to nie tyle miejsce geograficzne, którego za bardzo nie można wskazać. Niebo to niekoniecznie przestrzeń mająca swoje określone współrzędne. Niebo jest tam, gdzie jest Bóg. Niebo, o którym mówi dzisiejsza uroczystość to ów dom Ojca, o którym Jezus nas zapewnił, że jest w nim miejsce dla każdego. Pan Jezus wstępuje do nieba wskazując nam cel naszej drogi życia. Jako Jego uczniowie podążamy tam, gdzie jest On. Zatem dokąd?
Homilia do dzieci
29/05/22 Monika Zuber
Dar Ducha Świętego to moc od samego Boga, która wspiera słabego człowieka, która wspiera również ciebie i mnie. Duch jest darem, który uzdalnia do działania, daje siłę i motywuje. Duch Święty jest obecnością Boga pomiędzy nami, jest działaniem Boga w naszych sercach i poprzez nasze dobro, w życiu innych ludzi.