Wniebowstąpienie Pańskie
Homilia do dzieci

Moc od samego Boga

29/05/22 Monika Zuber
Dar Ducha Świętego to moc od samego Boga, która wspiera słabego człowieka, która wspiera również ciebie i mnie. Duch jest darem, który uzdalnia do działania, daje siłę i motywuje. Duch Święty jest obecnością Boga pomiędzy nami, jest działaniem Boga w naszych sercach i poprzez nasze dobro, w życiu innych ludzi.