Wniebowstąpienie Pańskie
Homilia do dorosłych

Obecność Chrystusa do końca

29/05/22
Wniebowstąpienie Chrystusa, które celebrujemy w dzisiejszej uroczystości, jest także dla nas źródłem nadziei, że pewnego dnia i my będziemy z Nim na wieki. Nie jest to tylko wskazanie, ale i zaproszenie do podążania za Chrystusem – Głową. Ponadto, dni następujące po Wniebowstąpieniu Pańskim – w Dziejach Apostolskich i w liturgii – przygotowują wiernych na przyjęcie Ducha Świętego, pierwszego i największego daru, posłanego nam przez Chrystusa od tronu Ojca. Ten dar jest nieodzowny dla funkcjonowanie Ciała Chrystusowego, którym jest Kościół.