Wniebowstąpienie Pańskie
Sugestie słuchacza

Posłani w pokoju Chrystusa

29/05/22
W ciągu minionych dwóch lat, trudnych nie tylko z powodu pandemii, wielu ludzi zniknęło ze świątyń. Przetrwali najbardziej gorliwi i najwierniejsi. Z wolna wracają ci, którzy na nowo zatęsknili za sakramentami i bliskością Boga. Oni potrzebują i oczekują przede wszystkim umocnienia, nadziei i nowego światła, aby mogli uwierzyć w to, że nie tylko nieliczni, lecz wszyscy jesteśmy posłani, by dawać świadectwo o Chrystusie.