Wniebowstąpienie Pańskie
Homilia do dorosłych

Skierowani ku niebu

29/05/22 ks. Franciszek Zawadzki
Musimy więc i patrzeć w niebo, i twardo, z miłością, stąpać po ziemi. Tego uczy nas Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego. Do tego wzywa nas dziś Pan. Do łączenia wymiaru niebiańskiego z doczesnym jest wezwany każdy z nas. A nie jest to zadanie łatwe. Często sami może doświadczamy tego, że troski doczesnego świata – ważne przecież i nawet wynikające z miłości siebie i bliźniego – tak nas pochłaniają, że brak nam już czasu na modlitwę, refleksję, ciszę, liturgię...