Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Wniebowstąpienie Pańskie
Sugestie programowe

Zbawiciel jako nasz pośrednik wyniósł do chwały nieba zjednoczoną ze sobą ludzką naturę

29/05/22
Wniebowstąpienie Chrystusa, które celebrujemy, jest dla nas źródłem nadziei, że pewnego dnia będziemy z Nim na wieki (KKK 666). Zbawiciel jako nasz pośrednik wyniósł do chwały nieba zjednoczoną ze sobą ludzką naturę (wspomnienie tajemnicy dnia z III ME).
Zbawiciel jako nasz pośrednik wyniósł do chwały
nieba zjednoczoną ze sobą ludzką naturę
(wspomnienie tajemnicy dnia z III ME)

Wniebowstąpienie Chrystusa, które celebrujemy, jest dla nas źródłem nadziei, że pewnego dnia będziemy z Nim na wieki (KKK 666). Zbawiciel jako nasz pośrednik wyniósł do chwały nieba zjednoczoną ze sobą ludzką naturę (wspomnienie tajemnicy dnia z III ME).
Wstępując do Ojca, wyprzedził nas i wskazał kierunek naszej ziemskiej wędrówki. Jednocześnie umacnia naszą nadzieję, że możemy osiągnąć cel naszego życia – zjednoczenie z Bogiem w wieczności (1. prefacja o wniebowstąpieniu). Zbawiciel, choć wstąpił do nieba, jednak jest wciąż z nami obecny przez swoje sakramenty, zgodnie z obietnicą, którą nam złożył (antyfona na Komunię). Możemy spotkać się z Nim na Eucharystii, gdzie już pozwala nam „kosztować Bożych darów” i umacnia nas w naszej wędrówce (modlitwa po Komunii).
Chwała, której doznaje zmartwychwstały Pan przed wniebowstąpieniem, ma charakter jeszcze niepełny i częściowo ukryty (J 20,17). Istnieje różnica między chwałą Chrystusa w epifaniach po zmartwychwstaniu, gdy przebywa jeszcze na ziemi, a chwałą Jego wywyższenia po prawicy Ojca.
„Wniebowstąpienie określa przejście z jednej chwały do drugiej” (KKK 660).
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.