Zesłanie Ducha Świętego
Homilia do dorosłych

Darmowy Obrońca i Pocieszyciel

05/06/22 ks. Radosław Kacprzak
Słowa Jezusa z Ewangelii są zaproszeniem, by w duchu refrenu dzisiejszego psalmu wołać o zstąpienie Ducha Świętego, który nas odnowi i rozpali ogień swojej miłości. Jak zatem można odkryć Bożego Ducha, który nas wszystkiego nauczy i stanie się prawdziwym mieszkańcem naszej duszy?