Zesłanie Ducha Świętego
Sugestie programowe

Pascha Chrystusa wypełnia się w dniu Pięćdziesiątnicy poprzez wylanie Ducha Świętego

05/06/22
Dziś w sposób szczególny kościoły mogą być określane naszymi wieczernikami. Duch Święty zstępuje w nich na uczestników liturgii podobnie jak na Maryję i apostołów w dzień Pięćdziesiątnicy. Uzdalnia współczesnych katolików do zrozumienia nauki Ewangelii, do życia według tego, co duchowe i zgodne z wolą Bożą, do modlitwy i odkrywania w sobie godności dziecka Bożego.
To wszystko składa się na „nowy czas w «udzielaniu Misterium», czas Kościoła, w którym Chrystus ukazuje, uobecnia i przekazuje swoje dzieło zbawienia przez liturgię swojego Kościoła” (KKK 1076). Jest dla katolika wielkim szczęściem znajdować zawsze w tej przestrzeni zapewnienie, że ma kochającego Ojca, silne korzenie, że otrzymał Ducha przybrania za syna, w którym może wołać do Boga „Abba, Ojcze” (Rz 8, 15). Owo abba w języku aramejskim niesie w sobie odcień serdeczności i odpowiada zwrotowi „tatusiu” (Biblia Tysiąclecia, Mk 14, 36). To wyraz, który nieprzypadkowo
składa się z dwóch podobnych sylab. Właśnie w ten sposób dziecko formułuje pierwsze wypowiadane słowa, którymi najczęściej są: ma-ma, ta-ta (ab-ba).
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.