Nabożeństwo Fatimskie

Prezent Syna dla Matki i wszystkich swoich sióstr i braci… (czerwiec)

13/06/22 Sebastian Pieczeniak SSCC
Dziś, gdy wspominamy czerwcowe objawienie Maryi i wypowiedziane przez Nią słowa: Jezus chce na świecie ustanowić nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca…, jeszcze bardziej odczuwamy tęsknotę za czystą miłością Boga i by ona połączyła trzy serca: Najświętsze Serce Jezusa, Niepokalane Serce Matki, która nieustannie spogląda w serce Syna i to małe ludzkie serce, które staje przed figurą Pani Naszej Fatimskiej.