Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł

Pierwszy piątek

Homilia do dorosłych
06/05/22
W liturgii wspominamy dzisiaj dwóch apostołów – Filipa i Jakuba. W ich święto zastanawiamy się nad duchową kondycją nas samych, ale także naszej wspólnoty domowej i parafialnej. Najlepiej jest mówić o samym sobie, ale takie sprawy mówimy tylko do samych siebie. Raczej się nie uzewnętrzniamy, bo sprawy serca, sumienia, myśli, pragnień, czynów, czyli ogólnie mówiąc sprawy naszego ducha są naszą tajemnicą.
Homilia do dzieci
06/05/22 Danuta Szelejewska
Każdego dnia przemierzamy liczne drogi. W którąkolwiek idziemy stronę, najczęściej wędrujemy wytyczonymi ścieżkami. Czasami jednak zapominamy, że nie opłaca się ich omijać i celowo zbaczamy na „bezdroża”. Warto pamiętać, że w sytuacji odejścia od z góry określonego celu, prędzej czy później koniecznym stanie się powrót. I właśnie dlatego warto zastanowić się nad przytoczonymi przez Ewangelistę słowami, które Chrystus skierował do Tomasza: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6).
Homilia do dorosłych
02/06/22 ks. Andrzej Ziółkowski CM
W przeddzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego z oczyszczona duszą, spokojnym sumieniem i z radością w sercu uczestniczymy w liturgii Mszy św. Z uwagą słuchamy dialogu Jezusa z Szymonem: „Czy miłujesz Mnie”? – „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. I tak aż trzy razy. Wiemy dlaczego Pan potrójnie zapytał Piotra o miłość względem Niego. No bo Piotr trzykrotnie zaparł się Mistrza.
Homilia do dzieci
02/06/22 Danuta Szelejewska
Wyznać komuś miłość jest sprawą ważną i piękną. Wymaga nie tylko otwarcia serca, ale również pewności tego, co się ma do powiedzenia. Miłość wyznaje ten, kto w drugiej osobie widzi swoje szczęście, spełnienie głęboko ukrytych marzeń oraz sens własnego życia. Pytanie o miłość usłyszał Szymon Piotr. Bezpośrednio do niego zostały skierowane słowa Pana Jezusa: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” (J 21, 15).