Pierwszy piątek
Homilia do dorosłych

Czy kochasz mnie? (czerwiec)

02/06/22 ks. Andrzej Ziółkowski CM
W przeddzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego z oczyszczona duszą, spokojnym sumieniem i z radością w sercu uczestniczymy w liturgii Mszy św. Z uwagą słuchamy dialogu Jezusa z Szymonem: „Czy miłujesz Mnie”? – „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. I tak aż trzy razy. Wiemy dlaczego Pan potrójnie zapytał Piotra o miłość względem Niego. No bo Piotr trzykrotnie zaparł się Mistrza.