Pierwszy piątek
Homilia do dorosłych

Czy to nam wystarczy? (maj)

06/05/22
W liturgii wspominamy dzisiaj dwóch apostołów – Filipa i Jakuba. W ich święto zastanawiamy się nad duchową kondycją nas samych, ale także naszej wspólnoty domowej i parafialnej. Najlepiej jest mówić o samym sobie, ale takie sprawy mówimy tylko do samych siebie. Raczej się nie uzewnętrzniamy, bo sprawy serca, sumienia, myśli, pragnień, czynów, czyli ogólnie mówiąc sprawy naszego ducha są naszą tajemnicą.