Pierwszy piątek
Homilia do dzieci

Postawić wszystko na miłość (czerwiec)

02/06/22 Danuta Szelejewska
Wyznać komuś miłość jest sprawą ważną i piękną. Wymaga nie tylko otwarcia serca, ale również pewności tego, co się ma do powiedzenia. Miłość wyznaje ten, kto w drugiej osobie widzi swoje szczęście, spełnienie głęboko ukrytych marzeń oraz sens własnego życia. Pytanie o miłość usłyszał Szymon Piotr. Bezpośrednio do niego zostały skierowane słowa Pana Jezusa: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” (J 21, 15).