Polecamy
Franciszek dla mężczyzn
Markus Hofer
KSIĄŻKA
24,00 zł 20,40 zł

Słuchając Franciszka

01/05/22
Gdy oddaję ten tekst, wojna trwa już ponad miesiąc. Imperialistyczna Rosja napadła na sąsiednią Ukrainę siejąc śmierć i zniszczenie; zmuszając tysiące mężczyzn do chwycenia za broń i stawania w obronie ojczyzny, a miliony kobiet i dzieci do porzucenia swoich domów i miast i ucieczki przed agresorem. Kościół zdecydowanie sprzeciwia się wojnie i zobowiązuje wszystkich obywateli i rządzących do działania na rzecz unikania wojen. Nie odmawia jednak rządom „prawa do koniecznej obrony, byle wyczerpały wpierw wszystkie środki pokojowych rokowań” (KKK 2307n). Mamy na razie zbyt mało danych, by ocenić czy w tym wypadku zostały wyczerpane wszystkie środki pokojowe. Nie budzi natomiast wątpliwości, kto tu jest agresorem, a kto się broni.
01/06/22 ks. Paweł Szpyrka SJ
W pierwszych dniach kwietnia papież Franciszek odwiedził Maltę, podążając śladami św. Pawła. Apostoł Narodów dotarł na wyspę w 6o r., w drodze do Rzymu, gdzie miał stanąć przed cezarem i zostać osądzony. Okręt, którym podróżował rozbił się podczas burzy. Według tradycji miał tu zatrzymać się wraz z towarzyszami trzy miesiące i zapoczątkować życie wspólnoty chrześcijańskiej na wyspie. Relację o tym wydarzeniu znajdujemy w Dziejach Apostolskich (Dz 27–28, 11). „Po ocaleniu dowiedzieliśmy się, że wyspa nazywa się Malta. Mieszkańcy okazali nam niespotykaną życzliwość”. Takie jest hasło 36. podróży apostolskiej Franciszka: „Okazali nam niespotykaną życzliwość”.