Słuchając Franciszka

Przepowiadanie w cieniu wojny (maj)

01/05/22
Gdy oddaję ten tekst, wojna trwa już ponad miesiąc. Imperialistyczna Rosja napadła na sąsiednią Ukrainę siejąc śmierć i zniszczenie; zmuszając tysiące mężczyzn do chwycenia za broń i stawania w obronie ojczyzny, a miliony kobiet i dzieci do porzucenia swoich domów i miast i ucieczki przed agresorem. Kościół zdecydowanie sprzeciwia się wojnie i zobowiązuje wszystkich obywateli i rządzących do działania na rzecz unikania wojen. Nie odmawia jednak rządom „prawa do koniecznej obrony, byle wyczerpały wpierw wszystkie środki pokojowych rokowań” (KKK 2307n). Mamy na razie zbyt mało danych, by ocenić czy w tym wypadku zostały wyczerpane wszystkie środki pokojowe. Nie budzi natomiast wątpliwości, kto tu jest agresorem, a kto się broni.