Słuchając Franciszka

Śladami Świętego Pawła (czerwiec)

01/06/22 ks. Paweł Szpyrka SJ
W pierwszych dniach kwietnia papież Franciszek odwiedził Maltę, podążając śladami św. Pawła. Apostoł Narodów dotarł na wyspę w 6o r., w drodze do Rzymu, gdzie miał stanąć przed cezarem i zostać osądzony. Okręt, którym podróżował rozbił się podczas burzy. Według tradycji miał tu zatrzymać się wraz z towarzyszami trzy miesiące i zapoczątkować życie wspólnoty chrześcijańskiej na wyspie. Relację o tym wydarzeniu znajdujemy w Dziejach Apostolskich (Dz 27–28, 11). „Po ocaleniu dowiedzieliśmy się, że wyspa nazywa się Malta. Mieszkańcy okazali nam niespotykaną życzliwość”. Takie jest hasło 36. podróży apostolskiej Franciszka: „Okazali nam niespotykaną życzliwość”.