W TYCH MIESIĄCACH

Uczcijmy Ducha Świętego

01/05/22 ks. Wojciech Nowicki
Do tego numeru „Biblioteki Kaznodziejskiej” dołączamy rozważania na nabożeństwa majowe i czerwcowe. W tym roku skupiliśmy się wokół rozważań poszczególnych wezwań z litanii loretańskiej do NMP i litanii do Serca Jezusa. Mam nadzieję, że będą one pomocne w zgłębieniu treści teologicznej obu modlitw tak mocno zapisanych w tradycji nabożeństw Kościoła Rzymskokatolickiego. Ufam, że poznanie znaczenia wezwań pogłębi duchowość uczestników nabożeństw majowych i czerwcowych i pomoże nie tylko modlić się bardziej świadomie, ale przede wszystkim postępować w kształtowaniu serc na wzór Serca Jezusa i Serca Maryi, w stawaniu się coraz bardziej uczniem Chrystusa.
Maj i czerwiec obfitują w parafiach w wiele ważnych wydarzeń. Trwa jeszcze okres wielkanocny, który przechodzi w tak zwany okres zwykły. Wierni gromadzić się będą na nabożeństwach majowych w kościołach, kaplicach, przy grotach lub maryjnych figurach, a w kolejnym miesiącu czcić będą podczas nabożeństw czerwcowych Serce Jezusowe. To czas, gdy dzieci przystępują do pierwszej Komunii, a ulicami naszych miast, miasteczek i wsi przemierzać będą procesje eucharystyczne. Tak wiele rozmaitych okoliczności to również wyzwanie homiletyczne. Mam nadzieję, że niniejszy numer, który oddajemy w ręce Czytelników, będzie w tym wyzwaniu nieocenioną pomocą.
Pośród licznych wydarzeń maja i czerwca chciałbym zwrócić uwagę na uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Od kilku lat w wielu parafiach celebruje się ten dzień bardzo uroczyście, począwszy od Wigilii Zesłania Ducha Świętego w sobotni wieczór. Liturgia przewiduje podobny, rozbudowany układ czytań jak w Wigilię Paschalną. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest jednym z najstarszych i najważniejszych świąt chrześcijańskich. W liturgii przed reformą uroczystość miała swoją oktawę, a niedziele okresu, który w Polsce nazywamy zwykłym, a łaciński mszał określa jako per annum, liczone były właśnie od tego dnia – były to kolejne niedziele po Zesłaniu Ducha Świętego. Co ciekawe, w liturgii ambrozjańskiej, sprawowanej w Mediolanie, oktawa Zesłania Ducha Świętego pozostała, a w okresie po oktawie używa się szat koloru czerwonego, a nie zielonego, jak w rycie rzymskim. To pokazuje niezwykłość tego zwykłego czasu, jakim jest działanie w Kościele Ducha Świętego, który dalej prowadzi dzieło Jezusa Chrystusa na świecie i dopełnia wszelkiego uświęcenia, jak modlimy się w IV Modlitwie Eucharystycznej. Pośród różnych okoliczności liturgicznych i wydarzeń parafialnych, o których wspomniałem na początku, może nam umknąć uroczystość Zesłania Ducha Świętego jako jedna z wielu. Chciałbym zachęcić, aby uczynić ją wyjątkową i obchodzić równie uroczyście, jak Wielkanoc.
Do tego numeru „Biblioteki Kaznodziejskiej” dołączamy rozważania na nabożeństwa majowe i czerwcowe. W tym roku skupiliśmy się wokół rozważań poszczególnych wezwań z litanii loretańskiej do NMP i litanii do Serca Jezusa. Mam nadzieję, że będą one pomocne w zgłębieniu treści teologicznej obu modlitw tak mocno zapisanych w tradycji nabożeństw Kościoła Rzymskokatolickiego. Ufam, że poznanie znaczenia wezwań pogłębi duchowość uczestników nabożeństw majowych i czerwcowych i pomoże nie tylko modlić się bardziej świadomie, ale przede wszystkim postępować w kształtowaniu serc na wzór Serca Jezusa i Serca Maryi, w stawaniu się coraz bardziej uczniem Chrystusa.
Wszystkim Czytelnikom „Biblioteki Kaznodziejskiej” życzę doświadczenia darów i owoców Ducha Świętego. Niech przyjdą one wraz z przygotowaniem do głoszenia, a potem uczestnictwem w prorockiej misji Chrystusa na ambonie.
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.