DROGA KRZYŻOWA - rozważania

Droga krzyżowa ofiarowanego cierpienia

25/03/22 s. Urszula Kłusek SAC
Wprowadzenie Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że zapraszasz mnie do rozważania tajemnicy Twojego cierpienia. Proszę Cię o umocnienie we mnie wiary, miłości i pragnienia poznania Ciebie w tajemnicy Twego cierpienia. Wiem, Panie, że bez tego poznania nigdy nie będę zdolny do przyjęcia trudów mego życia i cierpienia, które mnie dotyka z ufnością i w postawie ofiarowania się Tobie w cierpieniu. Jezu, proszę udziel mi łaski przyjęcia cierpienia i ofiarowania go Tobie.