DROGA KRZYŻOWA - rozważania

Posłani w pokoju Chrystusa

01/04/22 Anna Lipczyńska
Wprowadzenie W tym roku Kościół przypomina nam, iż jesteśmy posłani do świata, by w pokoju Chrystusa dawać świadectwo o miłości naszego Zbawiciela - miłości, aż po krzyż… Trudne zadanie! Bez dobrych wzorów nie damy rady. Towarzysząc Panu Jezusowi w drodze na Golgotę, zaprośmy tych, których świętość niedawno została potwierdzona przez Kościół. Niektórych znaliśmy osobiście. Zapytajmy, jak każdy z nich niósł swój własny krzyż.