Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

1 niedziela Wielkiego Postu

06/03/22
Wiara w Jezusa to próba zaufania największej miłości, która zawsze przyjmuje i przebacza, a człowiek znajduje wreszcie drogę prawdziwą, jedyną i stałą (Lumen fidei, 13)
Sugestie słuchacza
06/03/22 Małgorzata Szewczyk
Dlaczego wiara w Jezusa przyjęta sercem prowadzi do sprawiedliwości, a wyznana ustami – do zbawienia? Czy zatem wezwanie imienia Pańskiego z góry zapewnia dar zbawienia? Jak dziś, w świecie zdominowanym przez modę na racjonalizm, Mickiewiczowskie „szkiełko i oko”, w którym uprzywilejowane miejsce zyskała ostentacyjna wręcz apostazja, dzielić się wiarą i miłością do Boga w sposób nie nachalny, a prawdziwy? Oczekiwałabym od kaznodziei przypomnienia prawdy o tym, że człowiek, żyjąc na ziemi, znajduje się w sytuacji walki duchowej, że dotyka ona wszystkich wiernych Kościoła, tak świeckich, jak i duchownych.
Homilia do dorosłych
06/03/22 ks. Jurand Żelisławski
Następny Wielki Post. Znowu i wciąż od nowa. I wczoraj, i dziś. Ale czy jutro? Już nie pierwszy, ale czy czasem nie ostatni? Jezus jest na pustyni, trwa przed Ojcem, trwa na modlitwie. Cisza pustyni pozwala usłyszeć głos Ojca. Pustka pustyni pozwala zobaczyć to co najważniejsze. Jezus jest na pustyni. Wychodzi jak co roku. Nie ma dość, nie znudził się, nie zniechęcił. Wyszedł jak co roku, jest wytrwały w tym co robi i wierny temu, dla którego to robi. Jezus jest na pustyni. A ja gdzie jestem? Wyszedłem razem z Nim czy zostałem w domu? Gdzie jestem? Czyżby strach mnie zatrzymał w moim domu? W mojej strefie komfortu?
Homilia do dorosłych
06/03/22 ks. Zbigniew Kosik
Przed nami szczególny czas: czterdzieści dni twórczego, mądrego, poprawnego wchodzenia w klimat rzeczy najbardziej istotnych, właściwych i koniecznych do zbawienia. Zawsze w takim przypadku potrzebna jest mądra decyzja, właściwy wybór, poprawna motywacja. Każdy z nas będzie poszukiwał najlepszego dla siebie rozwiązania, odpowiedniego do przeżywanego czasu. Na pewno będą to umartwienia czy wyrzeczenia, jakaś forma rezygnacji, będąca potwierdzeniem, że pragniemy ćwiczyć siłę woli czy sprawdzić naszą wytrwałość. Ważne i zarazem potrzebne to rzeczy. Trzeba jednak zawsze mieć przed oczyma przewodnika, kogoś kto pomoże bezpiecznie i owocnie przeżyć ten wielkopostny czas. Dzisiaj ich poznaliśmy.
Homilia do młodzieży
06/03/22 ks. Piotr Wojnar
Dziś Biblia pokazuje nam takie mechanizmy na większą skalę. Dręczycielami i ofiarami mogą być całe narody. Egipcjanie byli za czasów Mojżesza supermocarstwem. Kiedy znęcali się nad znacznie słabszymi Hebrajczykami, czuli się bezkarni. Hebrajczycy, czyli naród wybrany, doświadczali cudów, pomocy Bożej nawet w wojnach nie do wygrania. Kiedy uciskali własnych rodaków, wierzyli, że ujdzie im to, skoro tacy ważni. Babilonowi, Asyrii, zdawało się, że przemoc to świetny sposób bogacenia się. Ale nad wszystkim jest jeszcze Bóg. Mocarny Egipt przechodził spod jednej okupacji pod kolejną.
Homilia do dzieci
06/03/22 Danuta Szelejewska
Chociaż czasami trudno jest nie ulec pokusie, oddający za nas życie na krzyżu Pan Jezus pokazał, że warto się postarać. Dokładnym wyjaśnieniem są słowa z listu Świętego Pawła do Rzymian: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie” (Rz 10, 9). Nie zapominajmy o upadku Adama i Ewy, nakłonionych przez kusiciela do spożycia zakazanego owocu. Oni pokusie ulegli, przez co każdy człowiek rodzi się z grzechem pierworodnym. Jednak zbawiający ludzi Chrystus umożliwia nam łączność z Bogiem.