1 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do młodzieży

Do czego używasz siły?

06/03/22 ks. Piotr Wojnar
Dziś Biblia pokazuje nam takie mechanizmy na większą skalę. Dręczycielami i ofiarami mogą być całe narody. Egipcjanie byli za czasów Mojżesza supermocarstwem. Kiedy znęcali się nad znacznie słabszymi Hebrajczykami, czuli się bezkarni. Hebrajczycy, czyli naród wybrany, doświadczali cudów, pomocy Bożej nawet w wojnach nie do wygrania. Kiedy uciskali własnych rodaków, wierzyli, że ujdzie im to, skoro tacy ważni. Babilonowi, Asyrii, zdawało się, że przemoc to świetny sposób bogacenia się. Ale nad wszystkim jest jeszcze Bóg. Mocarny Egipt przechodził spod jednej okupacji pod kolejną.