1 niedziela Wielkiego Postu
Sugestie słuchacza

Pokusy na pustyni świata

06/03/22 Małgorzata Szewczyk
Dlaczego wiara w Jezusa przyjęta sercem prowadzi do sprawiedliwości, a wyznana ustami – do zbawienia? Czy zatem wezwanie imienia Pańskiego z góry zapewnia dar zbawienia? Jak dziś, w świecie zdominowanym przez modę na racjonalizm, Mickiewiczowskie „szkiełko i oko”, w którym uprzywilejowane miejsce zyskała ostentacyjna wręcz apostazja, dzielić się wiarą i miłością do Boga w sposób nie nachalny, a prawdziwy? Oczekiwałabym od kaznodziei przypomnienia prawdy o tym, że człowiek, żyjąc na ziemi, znajduje się w sytuacji walki duchowej, że dotyka ona wszystkich wiernych Kościoła, tak świeckich, jak i duchownych.