1 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dzieci

Skuteczna walka z pokusami

06/03/22 Danuta Szelejewska
Chociaż czasami trudno jest nie ulec pokusie, oddający za nas życie na krzyżu Pan Jezus pokazał, że warto się postarać. Dokładnym wyjaśnieniem są słowa z listu Świętego Pawła do Rzymian: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie” (Rz 10, 9). Nie zapominajmy o upadku Adama i Ewy, nakłonionych przez kusiciela do spożycia zakazanego owocu. Oni pokusie ulegli, przez co każdy człowiek rodzi się z grzechem pierworodnym. Jednak zbawiający ludzi Chrystus umożliwia nam łączność z Bogiem.