2 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do młodzieży

Powoli, wytrwale, w górę, na szczyt

13/03/22 s. Arletta Ziółkowska
Kto z was wędrował po górach, wspinał się na niski czy wysoki szczyt, zna to uczucie kiedy już się jest na szczycie. Zmęczenie powoli odchodzi, czujemy w sercu radość, że daliśmy radę wspiąć się. Podziwiamy widoki. I w tym miejscu również zacytuję papieża Jana Pawła II: „W górach znajdujemy nie tylko wspaniałe widoki, które można podziwiać, ale niejako szkołę życia. Uczymy się tutaj znosić trudy w dążeniu do celu, pomagać sobie wzajemnie w trudnych chwilach, razem cieszyć się ciszą, uznawać własną małość w obliczu majestatu i dostojeństwa gór”.