2 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dzieci

Przemienienie na górze Tabor

13/03/22 ks. Grzegorz Świecarz
W drugą niedzielę Wielkiego Postu słyszymy o przemienieniu Pana Jezusa na górze Tabor. Pan Jezus zaprasza nas dzisiaj, abyśmy razem z Nim i jego uczniami: Piotrem, Jakubem i Janem wędrowali na Górę Przemienienia. Pan Jezus nie przemienił się, aby zrobić na uczniach jakieś niesamowite wrażenie. Niezwykłym znakiem chciał im i nam powiedzieć, że wszyscy potrzebujemy przemiany, że nasza postać nie ma jeszcze tego blasku, bo jesteśmy ciągle jeszcze jakoś „przyćmieni”, co przejawia się choćby popełnianymi grzechami. Potrzebujemy przemienienia.