2 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Miłość nie zazdrości

24/04/22 ks. Hubert Kowalewski CM
Dzieje Apostolskie pokazują życie pierwszej wspólnoty chrześcijan. Gromadzili się oni wspólnie na modlitwie, a Pan Bóg dokonywał przez nich wielkich rzeczy. Wśród tych znaków i cudów były liczne uzdrowienia chorych oraz uwolnienia od złego ducha. Naturalną rzeczą jest więc chęć nie tylko przeczytania o tym, ale i doświadczenia tego samego, zobaczenia tych cudów na własne oczy. W tych pragnieniach naszym patronem może być św. Tomasz, który chciał spotkać się z Jezusem Zmartwychwstałym. Jemu nie wystarczyło świadectwo uczniów: „widzieliśmy Pana!”, ale potrzebował namacalnego dowodu: „Jeśli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ (…) nie uwierzę” (J 20, 25). Co ciekawe, Bóg przyjmuje te warunki i Jezus kolejny raz się objawił, aby Tomasz przestał być już „niedowiarkiem, lecz wierzącym” (J 20, 27).