Polecamy

3 niedziela Wielkiego Postu

Sugestie programowe
20/03/22
On Jest, Który Jest (Wj 3, 14), wciąż towarzysząc człowiekowi jako łaskawy i pełen miłosierdzia. Pan odpuszcza mu winy, leczy choroby, ratuje jego życie od zguby, obdarza go łaską i zmiłowaniem, a uciśnionych ma swej opiece (Ps 103, 3–6). Wierny słyszy, że Bóg przebacza, czekając na nawrócenie ludzi, pozostawia ich cierpliwie na kolejny rok, okopując, okładając nawozem łaski, czekając na owoce (Łk 13, 8n).
Sugestie słuchacza
20/03/22 Rafał Bernard
Chrystus stara się prostować taki odbiór, rozwiewając beznadziejne przekonanie, że ofiary wypadków, katastrof i żywiołów ziemi zostały tak ukarane za grzechy. Święty Paweł dalej jednak przekazuje „srogo karzącą” interpretację, a i dzisiaj wielu chrześcijan postrzega Boga w kategoriach kary i nagrody. Czy dlatego że Chrystus jest tu mało przekonujący, jakby niekonsekwentny, dodając, że „jeżeli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”? Dla odbiorcy, może to być niezrozumiały rozdźwięk. A może Chrystus nie przeczy sam sobie, lecz wskazuje, że ludzie, którzy źle żyją (np. źle pracują, nie są roztropni, kształtują złe relacje z innymi), sami prowokują tragiczne sytuacje, ściągając je na siebie i innych, także tych niewinnych. To są po prostu konsekwencje.
Homilia do dorosłych
20/03/22 ks. Adam Kalbarczyk
W modlitwie Zdrowaś Maryjo mówimy: „błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus”. Jezus jest owocem, którym my wszyscy się żywimy, który jest dla nas darem, abyśmy mogli żyć. On, który umarł na krzyżu, jest ziarnem pszenicy, które wpadłszy w ziemię obumarło, przez co nie zostało samo, lecz zaowocowało, przyniosło obfity plon (por. J 12, 24). Jego krzyż stał się dla nas drzewem życia i źródłem naszej wielkanocnej nadziei. Z niego płynie nasza życiowa siła i zdolność do rodzenia owoców.
Homilia do dorosłych
20/03/22 ks. Konrad Sulmirski
Patrząc na swoje życie, prawdopodobnie znaleźć można w nim wiele czynników (często grzesznych), które zniewalają osobę. Wydaje się, że postanowienie poprawy tudzież wprowadzenie jakiejś zmiany będzie tutaj pomocne. Każdy może postawić sobie pytanie: Jak często udaje mi się wytrwać w dobrych postanowieniach? Kiedy zastanowimy się nad tym głębiej, może okazać się, że niestety niezbyt często.
Homilia do młodzieży
20/03/22 s. Urszula Kłusek SAC
Kiedyś w czasie Mszy św. z udziałem dzieci zadałem pytanie: Jakie jest życie? Na co jeden z małych chłopców odpowiedział: Życie jest trudne i piękniste! To prawda! Życie jest trudne i piękne jednocześnie. Co jest trudne? Pewnie gdybyście mogli teraz odpowiadać na to pytanie powiedzieliby niektórzy z was, że trudno jest dorastać, dobrze się uczyć, zdobyć wykształcenie a potem pracę. Inni mówiliby, że trudno jest wytrzymać we własnym domu, trudno jest znaleźć przyjaciół i miłość życia, trudne jest poszukiwanie sensu życia. I to wszystko prawda. Ale jest pewien trud, który przewyższa wszystkie pozostałe, a którego podjęcie sprawia, że życie będzie piękne.
Homilia do dzieci
20/03/22 ks. Andrzej Muńko
Cel homilii i potrzebne rekwizyty: przypomnienie dzieciom warunków dobrej spowiedzi lub uświadomienie dzieciom czym jest spowiedź święta. Potrzebne rekwizyty: popiół, plansze z warunkami dobrej spowiedzi, fioletowa stuła i przenośny konfesjonał.