3 niedziela Wielkiego Postu
Sugestie programowe

Eucharystia jest czasem uświęcenia i prośby o wzajemną modlitwę do Pana Boga naszego (I akt pokutny)

20/03/22
On Jest, Który Jest (Wj 3, 14), wciąż towarzysząc człowiekowi jako łaskawy i pełen miłosierdzia. Pan odpuszcza mu winy, leczy choroby, ratuje jego życie od zguby, obdarza go łaską i zmiłowaniem, a uciśnionych ma swej opiece (Ps 103, 3–6). Wierny słyszy, że Bóg przebacza, czekając na nawrócenie ludzi, pozostawia ich cierpliwie na kolejny rok, okopując, okładając nawozem łaski, czekając na owoce (Łk 13, 8n).
Pokorne przyjęcie tych prawd chroni człowieka wierzącego przed pysznym osądzaniem współtowarzyszy drogi, z którymi uświęca się w Kościele. Sam świadomy swojej grzeszności, szybciej wspomoże współbrata, niż wytknie jego błąd. Tego typu postawy czerpie z Eucharystii, która jest nie tylko czasem uświęcenia, ale i szkołą człowieczeństwa. To ona mu podpowiada, by nieustannie błagał także swych braci i siostry o modlitwę za niego do Pana Boga naszego (I akt pokutny).
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.