3 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Owocne życie w Bogu

20/03/22 ks. Adam Kalbarczyk
W modlitwie Zdrowaś Maryjo mówimy: „błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus”. Jezus jest owocem, którym my wszyscy się żywimy, który jest dla nas darem, abyśmy mogli żyć. On, który umarł na krzyżu, jest ziarnem pszenicy, które wpadłszy w ziemię obumarło, przez co nie zostało samo, lecz zaowocowało, przyniosło obfity plon (por. J 12, 24). Jego krzyż stał się dla nas drzewem życia i źródłem naszej wielkanocnej nadziei. Z niego płynie nasza życiowa siła i zdolność do rodzenia owoców.