3 niedziela Wielkiego Postu
Sugestie słuchacza

Troska i zagłada

20/03/22 Rafał Bernard
Chrystus stara się prostować taki odbiór, rozwiewając beznadziejne przekonanie, że ofiary wypadków, katastrof i żywiołów ziemi zostały tak ukarane za grzechy. Święty Paweł dalej jednak przekazuje „srogo karzącą” interpretację, a i dzisiaj wielu chrześcijan postrzega Boga w kategoriach kary i nagrody. Czy dlatego że Chrystus jest tu mało przekonujący, jakby niekonsekwentny, dodając, że „jeżeli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”? Dla odbiorcy, może to być niezrozumiały rozdźwięk. A może Chrystus nie przeczy sam sobie, lecz wskazuje, że ludzie, którzy źle żyją (np. źle pracują, nie są roztropni, kształtują złe relacje z innymi), sami prowokują tragiczne sytuacje, ściągając je na siebie i innych, także tych niewinnych. To są po prostu konsekwencje.