Polecamy

4 niedziela Wielkiego Postu

Sugestie programowe
27/03/22
Pan nieustannie wzywa ludzi do odnowy w Jego Duchu, najpełniej objawiając swą wszechmoc w łasce przebaczenia (I ME o Tajemnicy pojednania). Kapłani i wierni mają świadomość swych duchowych chorób i niegodności w zbliżaniu się do świętych tajemnic. Dobitnie wyraża to cicha modlitwa wypowiadana przy oczyszczaniu pateny i kielicha, która wyznacza jednocześnie zadania do wypełnienia – „Panie, daj nam czystym sercem przyjąć to, co spożyliśmy ustami, i dar otrzymany w doczesności niech się stanie dla nas lekarstwem na życie wieczne” (obrzędy Komunii).
Sugestie słuchacza
27/03/22 Michał Piotr Gniadek
Jednak zapewne wielu z nas podziela uczucia i pretensje syna, który dotąd dochowywał wierności ojcu. Jego codziennej, żmudnej pracy nie towarzyszyła radość. Zatem rodzi się podstawowe pytanie, czy w ogóle można być człowiekiem szczęśliwym, wypełniając swoje zobowiązania, dotrzymując danego słowa, konsekwentnie realizując swoje powołanie. Czy może raczej jesteśmy skazani na rutynę, a nasze życie duchowe będzie stopniowo gasnąć?
Homilia do dorosłych
27/03/22 ks. Paweł Wygralak
Syn stanął w prawdzie o sobie samym, uznał swój grzech, przyznał się do błędnej decyzji odejścia od ojca. Wyraził to pełnymi pokory słowami: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem” (Łk 15, 21). Jakaż musiała być jego radość, kiedy ojciec nie tylko, że go nie odrzucił, ale dając mu nowe szaty, pierścień, sandały, wydając ucztę, z miłością przyjął go do swego domu. Taką radość z przebaczenia grzechu może odczuć tylko ktoś, kto ma odwagę przyznać się do popełnionych grzechów i doświadczyć daru Bożego miłosierdzia.
Homilia do dorosłych
27/03/22 ks. Radosław Kacprzak
Kiedy czytamy i rozważamy dzisiejsze Słowo, doświadczając Jego mocy, chcemy w duchu dzisiejszego psalmu zakosztować, jak dobry jest Pan Bóg, który nigdy nie spisuje nas na straty i zawsze podpowiada twórcze rozwiązania. Jesteśmy więc zaproszeni, by to właśnie u Niego szukać pomocy, doświadczając radości z tego, że nas wysłucha i patrząc na Niego rozpromienić się radością (por. Ps 34). Pan daje nam wyraźne podpowiedzi, by dołączyć do tych, którzy Go słuchali i sercem odczytać to, co On chce nam powiedzieć.
Homilia do młodzieży
27/03/22 ks. Maciej Przybylak
Domyślamy się kim jest ojciec z przypowieści Jezusa? To sam Bóg Ojciec pełen miłosierdzia, który ma nie tylko dwóch, ale rzesze zbuntowanych i aroganckich synów i córek, których nie przestał kochać. On wychodzi na drogę i nieustannie wypatruje czy do Niego chcemy wrócić czy jeszcze nie. On nie zmusza do powrotu, nie jest władcą rozkazującym wypełnianie poleceń, ale jest litościwy i otwarty niczym rodzic czekający aż jego dziecko wróci z dalekiej podróży. On się raduje z każdego powrotu do domu. Nie wyzywa, nie wypomina, nie jest obrażony choć jest zraniony przez nas. On ciągle wychodzi, wypatruje nas i czeka.
Homilia do dzieci
27/03/22 Danuta Szelejewska
Chociaż nie zawsze możemy być dumni z naszych uczynków, wciąż jednak mamy szansę na poprawę postępowania. Rozpocząć musimy od pozytywnego ustosunkowania się do zalecenia autora Drugiego Listu do Koryntian: „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20b). Pouczenie Świętego Pawła jest oczywiste: z doświadczenia bowiem wiemy, że o wiele prościej żyje się temu, kto ma czyste serce.