4 niedziela Wielkiego Postu
Sugestie programowe

Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy (antyfona na wejście)

27/03/22
Pan nieustannie wzywa ludzi do odnowy w Jego Duchu, najpełniej objawiając swą wszechmoc w łasce przebaczenia (I ME o Tajemnicy pojednania). Kapłani i wierni mają świadomość swych duchowych chorób i niegodności w zbliżaniu się do świętych tajemnic. Dobitnie wyraża to cicha modlitwa wypowiadana przy oczyszczaniu pateny i kielicha, która wyznacza jednocześnie zadania do wypełnienia – „Panie, daj nam czystym sercem przyjąć to, co spożyliśmy ustami, i dar otrzymany w doczesności niech się stanie dla nas lekarstwem na życie wieczne” (obrzędy Komunii).
Leczony liturgią katolik chce troszczyć się o czyste serce i nieustanny dostęp do Komunii Świętej w stanie łaski uświęcającej dla siebie i bliźnich. Przez ten stan „Bóg obdarza nas swoim życiem wlanym przez Ducha Świętego do naszej duszy, by ją uleczyć z grzechu i uświęcić” (KKK 2023).
 
„Posłani w pokoju Chrystusa”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.